• ชุดแผงโซลาร์เซลล์กลาเซียร์

    ชุดแผงโซลาร์เซลล์กลาเซียร์

    แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) หลายเซลล์ที่จับพลังงานของดวงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเซลล์เหล่านี้มักทำจากซิลิกอนหรือวัสดุเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ และทำงานโดยการดูดซับโฟตอนจากแสงแดด ซึ่งจะปล่อยอิเล็กตรอนและสร้างกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าที่ผลิตโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นรูปแบบหนึ่งของไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งสามารถแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อให้สามารถใช้ในบ้านและธุรกิจได้