• OCPP1.6 แพลตฟอร์ม Json และระบบแอป

    OCPP1.6 แพลตฟอร์ม Json และระบบแอป

    แพลตฟอร์มคลาวด์และระบบ APP “Pheilix Smart” OCPP1.6/2.0Json ได้รับการออกแบบและปรับปรุงโดยทีมวิศวกรของเราเองออกแบบมาสำหรับผู้ใช้เชิงพาณิชย์และผู้ใช้ที่พักอาศัย ระบบแพลตฟอร์มคลาวด์ “Pheilix Smart” OCPP1.6 ให้บริการที่ไม่เหมือนใครแก่ผู้ใช้และ/หรือไคลเอนต์แต่ละรายโดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน ทำให้เราสามารถส่งมอบความต้องการที่จำเป็นได้